Salih amelde bulunmak, müminin tüm hayatının samimi olması demektir. Yaptığı her şeyin samimiyetle olması demektir .