Kadınlara tepeden bakan onlara nasıl yaşayacağını öğreten bir zihniyet İslam'a uygun değildir .