Kafir cehennemden etkilenmez. Cehennemin varlığı müminin düşünmesi, derinleşmesi, cennete daha çok şükretmesi içindir .