Kapris inatçılık kan dökme sapkınlık şeytanın en önemli vasıflardır. .