Allah'a, Kuran'a, dine, mukaddesata Mevlana eserlerinde alenen iftiralar var, bazıları bunlara karşı durmuyor, dini, Allah'ı savunmuyor. .