İngiliz derin devleti Kuran Müslümanlığına karşı bir güç olarak Mevleviliği destekliyor .