Din, bilimi teşvik eder ve bilimle uğraşan akıl-vicdan sahibi insanlar Allah`ın varlığının delillerini görür,güçlü bir imana sahip olurlar .