Dinsizlik hakim güç olduğunda toplumun da dinsizliğe meyletmesi görülen bir durumdur. Hitler tek başına milyonlarca insanı etkilemiştir. .