Allah korkusu olmadığında gurur ve enaniyet oluşur ve insanın nefsinde Firavunluk ruhu gelişir. .