Avatar for furkansamed
Pis Yedili: Komunizm, Stalinizm, Leninizm, Marksizm, Darwinizm, Materyalizm dolayisiyla Terörizm. .

2015-2018 Mokum.place