En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kamilleridirler. {Bediüzzaman Said Nursî} .