Düşmanlık, nefret, buğz, boğuşmalar, didişmeler müslümana yakışmaz. Kin ve nefret müslümanın semtine uğramamalı inşaAllah. .