Darwinist ideoloji; insanları, toplumları, Allah inancından uzaklaştırabilmek için uydurulmuş sahte bir dindir! .