Allah korkusu kuvvetli bir iman ile mümkündür. Ancak Yüce Allahın gücünü ve kudretini takdir edebilecek şekilde, Onu tanımak ile olur. .