İnsanlar, "adamlık dini"nden kopup ayrılmadıkça, İslam`ı gerçek manasıyla kavrayamaz ve yaşayamazlar. https://t.co/yBROI9HHgP .