Günahın için mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. (Mü`min Suresi, 55) #AyetBul .