Adamlık dini insanı, hissettikleri dışa vurduklarından farklı olduğu için -bir anlamda içi dışı bir olmadığı için- "iki yüzlü"dür! .