Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene, büyük bir hayır da verilmiştir ... (Bakara Suresi, 269) .