Kuran`ı yol gösterici olarak kabul eden bir insanın, en belirgin özelliklerinden biri, son derece fedakar oluşudur. .