Allah sevgisi olmayınca, gerçek sevgiden bahsetmiş olmayız. Çünkü tüm sevgiler Allah sevgisinin bir yansımasıdır. .