Kuran ahlakını yaşayan insanların bu dünyadaki tek amaçları; Allah’ı rızasını gözetip, sonsuz saadete ulaşmaktır. .