Münafık; kendi mantığını, Kuran ayetlerinden üstün görür. .