İşte bugün (Kıyamet) hiç kimseye (hiç)bir şeyle zulmedilmez ve siz de yaptıklarınızdan başkasıyla karşılık görmezsiniz. [Yasin, 54] .