Onlar görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor? Şüphesiz, bu Allah`a göre kolaydır. [Ankebut Suresi, 19] .