Nefsin sürekli dengeli ve mutmain hale gelmesi ancak her olayda bir hayır ve hikmet görebilmekle mümkün olabilir. .