Biliyor musunuz? Görüp görebileceğiniz her şey ama her şey, beyninizin arkasındaki MERCİMEK TANESİ kadar bir alanda meydana gelmektedir. .