"Boş ve yararsız olan sözü" işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ... [Kasas Suresi, 55] #AyetBul .