Allah kuluna asla zulmetmez! Kadere tam teslim olan insan; kızmaz, üzülmez, sıkılmaz, daralmaz, depresyona girmez .