Peygamberimiz (sav) zamanında hanımlar ve erkekler beraber savaşa gidiyorlardı. Hanımlar en öndelerdi. .