Allah muhakkak iman edenleri de bilmekte ve muhakkak münafıkları da bilmektedir. (29/11) .