Madde, materyalistlerin iddia ettikleri gibi mutlak ve sonsuz değildir.çevremizde gördüğümüz varlıklar da sadece birer atom yığını değildir .