İman etmemiş kimseler, ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, iman etmedikleri için akledemezler. İşte bu yüzden Kuran`ı da anlayamazlar. .