Kuran`ı yanlış yorumlama sebeplerinin en önemlileri; Ön yargı, Art Niyet ve Samimiyetsizlik`tir. .