Kuran, insanlar için gereken her türlü bilgiyi içinde barındıran, mucizevi bir kitaptır. .