Heva ve hevesine tabi olan kişi akletme kabiliyetine sahip olmadığı için Kuran`daki ilahi hikmetleri göremez. .