Allah adil olanları ve adaletle davrananları sever. Adaletin bizi veya sizi olmaz, Hakkı sahibine teslim etmedikçe, dünya huzur bulmaz. .