Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. [Tekvir Suresi, 29] .