Gayretle,söylemekle,imayla,çalışmakla Mehdi olunmaz! Allah tek bir Mehdi yaratmıştır. Kaderde o kişi kimse odur. Zuhur edince tanıyacağız. .