De ki: "Ben, sizin Allah`tan başka tapmakta olduklarınıza tapmaktan nehyedildim." ... [Enam Suresi, 56] .