... O`ndan başka İlah yoktur. Her şeyin Yaratıcısı`dır, öyleyse O`na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir. [Enam Suresi, 102] .