... Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben üzerinizde gözetleyici değilim.[6,104] .