Rabbinden sana vahyedilene uy. O`ndan başka İlah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. [Enam Suresi, 106] .