Bir insanın kendi çıkarlarına ters düşeceğini düşünerek şu zavallı dünya hayatı için Mehdi`yi reddetmesi tam bir ahir zaman mucizesidir. .