Peygamberimiz hristiyan ve musevilerin oturmaları için üzerindeki cübbesini yere sererken, bağnaz kafalılar sürekli doğrama telaşındalar... .