Deccaliyet tüm dünyayı sarmışken, deccaliyetten bahsetmemek, ona karşı fikri mücadele içinde bulunmamak makul değildir. | #AdnanOktar .