Allah; kendinden şüphe ettirecek delilleri de verir, kendisine İman ettirecek delilleri de verir. .