Ahirette Müslümanlar da cehennemin kıyısına getirilir. Allah Müslümanları ayırır. Onların önlerinde ve sağlarında ışık olur. .