Allah korkusu, Allah’ı darıltmaktan korkmaktır, cehennem azabından daha büyük bir acıdır bu. #AdnanOktar .