Münafık, belki bir menfaat olur diye bekler, Müslümanlardan bir çıkar olur diye bekler, o kuluçka devresinde sonra hastalanır ve sapıtır. .