Acı, çile çeken insanlar çok güzel #sanat icra ediyorlar. https://t.co/GxbFrZccW4 .